Coca‑Cola Hellenic, jedna od vodećih evropskih punionica bezalkoholnih napitaka, dodatno je postrožila standarde izvještavanja i potvrđivanja vjerodostojnosti izvještaja o svojim aktivnostima u području društvene odgovornosti u svih 28 zemalja u kojima posluje.

Coca‑Cola Hellenic je prva predstavnica evropske industrije hrane i pića čiji je Izvještaj o društvenoj odgovornosti, utemeljen na smjernicama Globalne inicijative za izvještavanje (GRI), dobio ocjenu A+.

Komisija sastavljena od vanjskih interesnih grupa recenzirala je tek objavljeni izvještaj Coca-Cole za 2010. godinu i kritički se osvrnula na njegov sadržaj, ističući dobre strane, ali i ukazujući na mogućnosti poboljšanja.

Kompanija je također saopštila i da je konsultantska kuća Denkstatt GmbH izvršila nezavisnu ocjenu vjerodostojnosti sadržaja izvještaja u skladu s međunarodnim standardima AA1000 (2008) i Globalnom inicijativom za izvještavanja (GRI).

Među projektima o kojima je izvijestila Coca‑Cola Hellenic nalazi se veći broj projekata čiji je cilj ograničiti utjecaj na klimatske promjene. Uz izgradnju kogeneracijskih postrojenja koja će dovesti do smanjenja emisija CO2 za čak do 66 % u svakoj od njenih punionica, kompanija je pokrenula i projekat postavljanja fotonaponskih ćelija na krovove.

Aktivnosti usmjerene ka smanjenju potrošnje energije uključuju i povećanje energijske efikasnosti u poslovanju punionica i u transportu, a uštede energije ostvaruju se i zamjenom rashladne opreme novim modelima uređaja u kojima se ne nalaze hlorougljikovodici (HFC) koji ostvaruju uštedu energije do 63 %, a istovremeno znatno smanjuju emisiju CO2.

Jedan od prioriteta kompanije u području zaštite okoliša je i očuvanje vodnih resursa. U 2010. godini u punionicama se pročišćavalo više od 97 % otpadnih voda, a moderni sistemi za prečišćavanje su omogućili da se čak 1,2 milijarde litara vode ponovo upotrijebi u proizvodnji. Projekti očuvanja i zaštite vodnih resursa koji se na lokalnom nivou provode u saradnji sa državnim institucijama, nevladinim udruženjima i udruženjima za zaštitu okoliša imaju za cilj obrazovati javnost i razvijati svijest građana te praktično pomoći u obnovi i održavanju plovnih puteva, slivnih područja i prirodnih staništa biljnog i životinjskog svijeta.

Kao članica Evropskog udruženja za održivo iskorištavanje vodnih resursa u proizvodnji šećera (engl. European Water Sustainability Sounding Board for Sugar) kompanija se bavi ispitivanjem širih posljedica iskorištavanja vode u poljoprivredi, prije svega u uzgoju šećerne repe.

Kompanija je je također ostvarila znatan napredak u zaštiti okoliša i prirodnih potencijala prikupljajući i reciklirajući u prosjeku 64 % ambalažnog otpada u 19 zemalja te 85 % otpada koji nastaje u proizvodnji u svim zemljama u kojima posluje. Smanjenjem težine ambalaže ostvarena je ušteda oko 5.000 tona plastike koja se upotrebljava za ambalažu.

Napredak se i dalje ostvaruje i u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Nakon pokretanja programa usklađivanja, 2009. godine broj nezgoda s težim posljedicama smanjen je za 39 %, a 84 % proizvodnih pogona ima međunarodni certifikat OHSAS 18001.

U Izvještaju o društvenoj odgovornosti predstavljeni su i mnogi drugi vidovi odgovornog postupanja, kao što je poticanje dobavljača na smanjenje potrošnje energije i društveno odgovorno poslovanje, pružanje pomoći lokalnim zajednicama ulaganjem 9,5 miliona eura u različite projekte i uključivanjem više od 1,2 miliona građana u programe fizičke i aktivnosti zdravijeg življenja te omogućivanje potrošačima da u širokoj paleti proizvoda izaberu onaj koji najviše odgovara njihovom životnom stilu.

Coca‑Cola Hellenic i dalje aktivno učestvuje u dugoročnim partnerskim projektima. Uz partnerstvo u UN-ovim programima za razvoj i okoliš te obrazovanje, nauku i kulturu (UNDP, UNEP i UNESCO) kompanija je zadržala status zapaženog izvjestitelja koji joj je dodijelila UN-ova mreža Svjetskog sporazuma, odajući joj tako priznanje za redovne godišnje izvještaje o društvenoj odgovornosti.

Četrnaest podružnica kompanije učestvuje u aktivnostima UN-ove mreže Svjetskog sporazuma u svojim zemljama.

Coca‑Cola Hellenic dobila je mnoštvo nagrada za društveno odgovorno poslovanje, a veliko je priznanje njenim nastojanjima u smjeru održivosti i činjenica da je devetu godinu zaredom uvrštena u FTSE4Good indeks. Također je treću godinu zaredom uvrštena u Dow Jonesov svjetski indeks održivog razvoja i STOXX – indeks održivog razvoja za Europu.