Coca‑Cola Hellenic grupa ulaže u obuku zaposlenika i izgradnju karijera

Coca‑Cola HBC AG (Coca‑Cola HBC), po rezultatima prodaje drugi punioničar napitaka kompanije The Coca‑Cola Company u svijetu, danas je objavila integralni izvještaj za 2014. godinu pod nazivom „Lijepo je podijeliti uspjeh – gradimo povjerenje i širimo radost“.

To je treći integralni izvještaj koji je kompanija objavila i ujedno i prvi u kojem izvještava o svim vidovima poslovanja, upravljanja i održivosti, odajući počast odnosima i partnerstvima ključnim za njen uspjeh.

Generalni direktor Coca-Cole Hellenic Dimitris Lois tim povodom je izjavio: „Svjesni smo da je naš uspjeh itekako povezan s kupovnom moći i blagostanjem u životu potrošača i zajednice u kojoj poslujemo. Već više od deset godina u našem poslovanju neprestano podižemo standarde odgovornosti i održivosti i gradimo povjerenje stvarajući vrijednost za sve naše interesne strane. Osim finansijskih rezultata ta vrijednost sve više podrazumijeva i druge faktore kao što su zaštita okoliša i društvena odgovornost, ugled u zajednici, uključenost interesnih strana te ulaganja u profesionalni razvoj naših zaposlenika. Svi ti faktori doprinose stabilnosti našeg poslovanja.“

Coca‑Cola HBC nastoji stvoriti vrijednost rezultatima postignutim zahvaljujući najvišem nivou kvaliteta, efikasnosti i pažnje. Na ovom mjestu iznosimo sljedeće podatke o postignućima u 2014. godini:

 • prodato je 2 milijarde jediničnih sanduka s proizvodima
 • snabdjeveno je 589 miliona potrošača
 • imali smo 2,1 milion kupaca u 28 država
 • kompanija je direktno zapošljavala 36 362 zaposlenika, a unutar njenog lanca vrijednosti zaposleno je još 600 000 ljudi
 • u društvene projekte uloženo je 8,7 miliona eura
 • u društvene projekte i projekte zaštite okoliša uloženo je 31 296 volonterskih sati
 • vodeni otisak smanjen je za 18,4 milijarde litara
 • karbonski otisak smanjen je na 718 766 tona
 • procenat reciklaže ambalažnog otpada iznosio je 73 %
 • reciklirano je 91 % otpada nastalog u proizvodnji.

U 2014. godini fokusirali smo se na tri ključna područja: promovisanje zdravlja i fizičke kondicije, smanjenje utjecaja našeg poslovanja na okoliš i pomoć lokalnoj zajednici. Neka od najvažnijih postignuća su sljedeća:

Zdravlje i fizičkakondicija

 • 1,6 miliona aktivnih učesnika u projektima za promovisanje sporta i fizičke kondicije
 • od godine na svim tržištima su dostupna pića s manje i bez kalorija
 • dobrovoljno smo na prednju stranu pakovanja proizvoda postavili podatke o kaloričnoj vrijednosti proizvoda

Smanjenje utjecaja na okoliš

 • ukupna apsolutna vrijednost ispuštanja ugljen-dioksida je smanjena za 7,8 % u odnosu na godinu
 • uložili smo 5,8 miliona eura u projekte zaštite voda u više od 20 država te smo time sačuvali 1,1 milion kubnih metara vode
 • osam naših proizvodnih pogona dobilo je zlatni evropski certifikat za zaštitu i očuvanje vodenog bogatstva
 • u projekte za očuvanje energije uloženo je 4,3 miliona eura i potrošnja energije je smanjena za 300 miliona megadžula (MJ)

Pomoć lokalnoj zajednici

 • 8,7 miliona eura (2,5 % dobiti prije oporezivanja) uloženo je u društvena partnerstva i projekte koji se bave problemima zaštite okoliša i društvenim problemima
 • 2,4 miliona eura uloženo je u obuku mladih kako bi se povećali njihovi izgledi za zapošljavanje te u podršku ženama poduzetnicama
 • više od 30 000 volonterskih sati uloženo je u pružanje pomoći zajednicama kojima je pomoć bila potrebna, a onima koje su pretrpile posljedice elementarnih nepogoda također je pružena pomoć u novcu i robi.

Unapređivanje efikasnosti uz smanjenje štetnog utjecaja na okoliš jedan je od osnovnih ciljeva kompanije

Coca‑Cola HBC je 2014. zauzela prvo mjesto među proizvođačima pića uvrštenim u Dow-Jonesov svjetski i evropski indeks održivosti, a u FTSE4Good indeks je uvrštena od 2001. godine kad je taj indeks pokrenut. Organizacija Carbon Disclosure Project (CDP) Coca-Coli Hellenic dodijelila je ocjenu „A“ te mjesto u indeksu koji obuhvata vodeće kompanije u prilagođavanju poslovanja klimatskim promjenama (Global Climate Performance Leadership Indeks).

Izvještaj „Lijepo je podijeliti uspjeh – gradimo povjerenje i širimo radost“ sastavljen je prema uputama Međunarodnog vijeća za integralno izvještavanje (International Integrated Reporting Council, IIRC) te u skladu suputama GRI 3.1. Svjetske inicijative za izvještavanje. Tim izvještajem je ispunjena obaveza Coca-Cole HBC o izvještavanju o napretku koji je ostvaren u deset područja određenih UN-ovim Svjetskim sporazumom, UN-ovom Inicijativom za upravljanje vodenim bogatstvom (CEO Water Mandate) i UN-ovim Poslovnim forumom za brigu o klimatskim promjenama (Caring for Climate Business Forum).

Integralni izvještaj Coca-Cole HBC za 2014. godinu pod nazivom „Lijepo je podijeliti uspjeh – gradimo povjerenje i širimo radost“ možete preuzeti na stranici:
http://www.coca-colahellenic.com