Coca‑Cola Hellenic aktivno je podržala globalno partnerstvo između Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca (IFRC) i The Coca‑Cola Company tako što će unaprijediti svoje programe za pripremu i odgovor na katastrofe kao i projekte za razvoj zajednice u 28 zemalja u kojima grupa posluje.

Globalno partnerstvo, koje je ozvaničeno 20. januara 2011. godine, ogleda se u finansiranju rada Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca (IFRC) na programima za pripremu i odgovor na katastrofe i projektima za angažovanje zajednice, u iznosu od dva miliona dolara kao i milion dolara donacije Coca‑Cola fondacije za Fond za brži odgovor na katastrofe.

The Coca‑Cola Company i društva Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca sarađuju u preko 50 zemalja, a Coca‑Cola Hellenic je već godinama aktivna u državnim društvima Crvenog krsta u devet zemalja i pozdravlja ovaj globalni način formalizacije odnosa.

Coca‑Cola Hellenic pružila je do sada finansijsku pomoć žrtvama cunamija u Indijskom okeanu 2004. godine, žrtvama zemljotresa na Haitiju 2009. godine i Abrucu 2009. godine. Nakon razarajućih požara u Grčkoj 2007. i Rusiji 2010., kao i poplava koje su pogodile na desetine zajednica u istočnoj Evropi 2010. godine, timovi kompanije pružili su pomoć u slučaju opasnosti i podršku hiljadama žrtava prirodnih katastrofa. Kada su Bosnu i Hercegovinu zadesile teške poplave u januaru i junu 2010. godine, Coca‑Cola Hellenic je osigurala vodu za najugroženije.

Angažovanje kompanije Coca-Cole Hellenic ogleda se i u svakodnevnoj pomoći Međunarodnoj federaciji Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca (IFRC) na programima vakcinacije i obuke iz prve pomoći, podizanju nivoa svijesti o nagaznim minama kao i nabavke potrošnog medicinskog i edukativnog materijala za borbu protiv bolesti. Od 2006. godine u Bosni i Hercegovini Coca‑Cola Hellenic sarađuje sa Društvom Crvenog krsta/križa na državnim kampanjama koje uključuju djecu školskog uzrasta: “Misli mine“, kampanji podizanja nivoa svijesti o opasnosti od mina i edukativnoj kampanji pružanja prve pomoći.

“Vjerujemo da ćemo unapređenjem naših veza sa IFRC-om biti u boljoj poziciji da formiramo i pripremimo aktivnosti kojima ćemo se moći suočiti sa sve većim izazovima održivosti i opasnostima kojima su izložene žrtve katastrofa u zajednicama u kojima poslujemo.”, izjavio je Doros Konstantinu, izvršni direktor Coca-Cole Hellenic. “Zajedničkim radom bit ćemo u stanju blagovremeno identificirati potrebe, kao i najefikasnije i najefektivnije pristupe za njihovo rješavanje.”