Kao jedna od vodećih evropskih punionica bezalkoholnih pića, Coca‑Cola HBC stalno nastoji integrirati održivost u sve sfere svog poslovanja.

Coca‑Cola HBC AG (Coca‑Cola HBC) objavila je svoj prvi integralni izvještaj u kojem iskazuje svoju posvećenost jačem i održivijem poslovanju.

Kao jedna od vodećih evropskih punionica bezalkoholnih pića, Coca‑Cola HBC stalno nastoji integrirati održivost u sve sfere svog poslovanja. Kompanija je svoj prvi Izvještaj okorporativnoj odgovornosti (CSR) u skladu sa načelima Svjetske inicijative za izvještavanje(engl. Global Reporting Initiative - GRI) objavila prije 10 godina, a danas je vodeća kompanijau FTSE4Good indeksu i uključena je u Dow Jones indeks održivosti (na svjetskom ievropskom nivou) petu godinu zaredom, od 2008. godine.

Način na koji kompanija posluje integriran je sa njenom opredjeljenošću prema održivosti.Sljedeći prirodni korak je da se to odrazi i u izvještavanju. Cjeloviti opis modela poslovanjakompanije i njeno korištenje kapitala i resursa čitaocu daju sveobuhvatne i detaljnijeinformacije o pozicioniranju kompanije. Ovaj izvještaj također demonstrira kako kompanijastvara vrijednosti za svoje dioničare, zajednicu i ostale aktere. Izvještaj uključuje isistematičniji opis potencijalnih rizika i šansi s kojima se suočava.

Coca‑Cola HBC slijedila je upute Međunarodnog vijeća za integralno izvještavanje (IIRC,www.theiirc.org) i u saradnji sa kompanijom Coca‑Cola učestvovala u IRRC pilot programučiji je cilj bio razvijanje najbolje svjetske prakse u integralnom izvještavanju.

Ovaj prvi integralni izvještaj naglašava najveće materijalne probleme, aktivnosti i rezultate u2012. godini te prati mjerljivi napredak koji je kompanija ostvarila u odnosu na čitav nizfinansijskih, ekonomskih, socijalnih i ekoloških pokazatelja.

Nedavno preseljenje kompanije u Švicarsku i uvrštavanje u najviši razred Londonske berzedonosi dodatna očekivanja širokog spektra dioničara i vlasti kojima se kompanija nastojibaviti u svom integralnom izvještaju. Kompanija je posvećena napornom radu u ovomnovom području kako bi održala svoju lidersku poziciju u svjetlu održivosti i integriranogizvještavanja.

U pripremi izvještaja, kompanija se pridržavala najstrožijih kriterija i strogih međunarodnihstandarda, te je treću godinu zaredom, prema vanjskoj reviziji, dobila ocjenu „A+“ u skladusa standardom Svjetske inicijative za izvještavanje (GRI 3).

Štampani izvještaj možete naručiti slanjem e-maila na adresu sustainability@cchellenic.com.

NAJVAŽNIJI SADRŽAJI IZVJEŠTAJA

Većina zemalja i zajednica u kojima smo radili 2012. godine prolazila je kroz još jednuizazovnu godinu u kojoj je put ekonomskog oporavka još uvijek neizvjestan. Uprkos takvomokruženju, naši prihodi su bili izuzetno visoki; neto prihodi od prodaje povećali su se za 3 %na godišnjem nivou tj. na na 7045 miliona eura. Generirali smo slobodni gotovinski protokod 341 miliona eura i nastojali ostvariti troškovno vodstvo putem ubrzanih reorganizacionihinicijativa.

U 2012. godini učvrstili smo svoju poziciju naspram konkurencije. Na 21 od 28 tržišta, steklismo ili zadržali udio vrijednosti u kategoriji gaziranih pića, te stekli ili zadržali udio vrijednostiu kategoriji negaziraih pića na 23 od 28 tržišta.

Uprkos zahtjevnom okruženju, angažman zaposlenika ostao je na visokom nivou od 56 %, astopa nesreća se dodatno smanjila, na 6,9 nesreća na 100 zaposlenika, 20 % , manje negoprošle godine i 82 % manje nego 2008. godine.

U poređenju sa prethodnom godinom, potrošnja vode punionica smanjena je za 5,5 %,emisija ugljika za 6 %, a količina odloženog otpada za 15 %.

Duštveno odgovorni programi provedeni su u svim državama članicama u području zaštitevoda, zdravog načina življenja, razvoja mladih i pomoći u slučaju katastrofa, što predstavljaukupan doprinos zajednici u iznosu većem od 8,5 miliona eura. U sportskim i različitimaktivnostima u području sporta i zadravog načina života učestvovalo je više od 2,5 milionaljudi.