Među proizvođačima bezalkoholnih napitaka Coca‑Cola HBC po održivosti zauzela prvo mjesto u Evropi, a drugo u svijetu

Coca‑Cola HBC AG (Coca‑Cola HBC) danas je objavila Integralni izvještaj za 2013. godinu. Izvještaj pod nazivom 'Najbolje tek slijedi', osvrće se na strategiju kompanije i njeno poslovanje, analizirajući finansijske, ekonomske, socijalne i ekološke indikatore.

Kao jedna od vodećih evropskih kompanija bezalkoholnih pića, Coca‑Cola HBC je u posljednjih deset godina integrisala održivost u sve elemente svog poslovanja.

Danas je vodeća kompanija u FTSE4Good indeksu i uključena je u Dow Jones indeks održivosti (na svjetskom i evropskom nivou) šestu godinu zaredom. Kada je održivost u pitanju, Coca‑Cola HBC zauzima prvo mjesto u Evropi i drugo mjesto u svijetu među proizvođačima bezalkoholnih napitaka.

„Integralni izvještaj govori o načinu na koji mi razmišljamo i poslujemo u ovoj kompaniji“, kaže Dimitris Lois, generalni direktor. "Ovakav pristup omogućava nam da razmišljamo o materijalnim pitanjima koja se tiču našeg poslovanja i naših zajednica i pokažemo način na koji stvaramo vrijednost, za naše dioničare ali i za društvo u cjelini. Ponosni smo što je naš prvi integralni izvještaj odabran kao 'najbolji primjer' novog pristupa u izvještavanju na Harvardskoj poslovnoj školi. Kao lider u oblasti održivosti, mi moramo istrajati u podizanju standarda.

Najvažniji sadržaji izvještaja

  • Na 20 od 24 tržišta koja su uzeta u obzir, stekli smo ili zadržali udio u obimu prodaje u kategoriji gaziranih pića. U 15 zemalja smo zabilježili rekordan udio u obimu prodaje do sada. Iako su se neto prihodi od prodaje smanjili za 2 %, kada se izuzmu kursne razlike, neto prihod po jediničnom paketu je uvećan za 1 % pri čemu je nastavljen trend rasta već treću godinu uzastopno. Prvi put u historiji, postigli smo negativnu poziciju radnog kapitala, koji iznosi 71 milion eura, što predstavlja rast od 21 % u odnosu na godinu.
  • Naša operativni vodeni otisak je smanjen  za 2 % u godini, što predstavlja smanjenje od 62 % u odnosu na 2004. godinu. Relativna upotreba vode, količina koju koristimo da bismo proizveli jedan litar pića poboljšala se za 23 % od 2004. godine. Karbonski otisak (indikator emisije 1 i 2) dodatno je smanjen za 3 % tokom 2013. godine, odnosno 6,4 % od 2004. godine. Energetska učinkovitost, odnosno količina energije potrebna za proizvodnju jednog litra pića povećala se za 34 % od 2004. godine. Sagradili smo 10 pogona za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije i u planu je izgradnja još pet u naredne dvije godine. Količina otpada koji se odlaže na deponijama smanjena je za 74 % od 2004. godine dok je količina otpada  generisana usljed  proizvodnje jednog litra pića umanjena za 82 %. U 2013. godini smo uložili 9,5 miliona eura u društveno odgovorne programe, što čini više od 2,5 % dobiti prije oporezivanja. Više od 2,1 miliona ljudi je učestvovalo u našim programima promoviranja aktivnog načina života.

U pripremi izvještaja za 2013. godinu, Coca‑Cola HBC je slijedila upute Međunarodnog vijeća za integralno izvještavanje (IIRC). Reviziju izvještaja uradila je nezavisna revizorska kuća.

Coca‑Cola HBC također objavljuje poseban izvještaj koji slijedi upute Globalne inicijative izvještavanja (GRI), u kojem dostavlja detaljne informacije o društvenom i ekološkom poslovanju. Ovaj je izvještaj također prošao vanjsku reviziju te je ocijenjen ocjenom 'A+'. Coca‑Cola HBC objavljuje izvještaje o društvenom i ekološkom poslovanju od 2004. godine, a prije toga objavljuje godišnji izvještaj o korporativnoj odgovornosti.

Integralni izvještaj za 2013. godinu je dostupan na
http://www.coca-colahellenic.com/investorrelations/annualreports/.