Današnjim potpisivanjem sporazuma o saradnji sa STUDEN-AGRANA Rafinerijom šećera, Coca‑Cola HBC Bosna i Hercegovina potvrđuje svoje opredjeljenje kontinuiranom doprinosu domaćoj privredi.

Kao jedna od 28 članica Coca‑Cola Hellenic grupe, Cola-Cola HBC Bosna i Hercegovina posluje u skladu sa opredjeljenjem Grupe da, gdje god je to moguće, angažuje domaće dobavljače za isporuku roba i usluga. Ovo je jedan od načina doprinosa zapošljavanju i razvoju domaće privrede tržišta na kojem posluje.

“Rafinirani šećer, koji će nam STUDEN-AGRANA isporučivati, kao i procesi i procedure koje se primjenjuju prilikom proizvodnje i dopreme, su u skladu sa našim zahtjevima za visokim standardima kvaliteta za sve sastojke koji se koriste u proizvodnji naših visokokvalitetnih osvježavajućih napitaka” rekao je Micrea Draja, generalni direktor kompanije Coca‑Cola HBC Bosna i Hercegovina. “Ovim sporazumom jačamo našu podršku razvoju domaćih kompanija i privrede Bosne i Hercegovine.“

„Ovo je priznanje za članove našeg tima koji su uspjeli da tokom dvije godine postojanja rafinerije šećera ispune sve zahtjeve veoma stroge kontrole kvaliteta koju ima Coca‑Cola HBC Bosna i Hercegovina. Radujemo se našoj zajedničkoj saradnji koja će svakako doprinijeti lokalnoj ekonomiji ali i proširiti naše poslovanje u skladu sa međunarodnim kriterijima za samoodrživost svih poslovnih partnera.“ izjavio je Ilija Studen, generalni direktor STUDEN - AGRANA grupe.

Coca‑Cola HBC Bosna i Hercegovina zapošljava 330 radnika. Procjena je da kroz poslovnu saradnju sa domaćim dobavljačima, kao što je Rafinerija šećera STUDEN-AGRANA, doprinosi kreiranju i do osam puta većeg broja radnih mjesta od broja svojih zaposlenika. Coca‑Cola HBC Bosna i Hercegovina primjenjuje principe društveno odgovornog djelovanja u sve aspekte svog poslovanja, i potiče svoje dobavljače da se pridržavaju istih principa i primjenjuju iste prakse održivog poslovnog razvoja u korist zajednice u kojoj posluju.