Studija o socioekonomskom utjecaju Coca-Colinog sistema u Bosni i Hercegovini u 2014. godini.