Donacije i sponzorstva

Coca Cola HBC B-H Sarajevo ulaže u razvoj lokalne zajednice i podržava veliki broj projekata i lokalnih inicijativa u svim dijelovima Bosne i Hercegovine.

 

Zahtjev za pokroviteljstvo i donacije možete poslati na e-mail donacije.sponzorstva@cchellenic.com ili elektronskim putem pomoću obrasca na našoj internetskoj stranici.

Ako je Vaš projekt odabran za saradnju, naši službenici iz nadležnih odjela će Vam se javiti u roku trideset radnih dana s uputama o daljem toku postupka odobrenja donacija ili pokroviteljstava.

Ako Vaša molba nije odobrena, nećete primati nikakve dalje obavijesti.

U skladu s našim strateškim prioritetima, kao društveno odgovorna kompanija čiji je cilj održivo poslovanje, podržavamo projekte koji nude dugoročna rješenja i donose konkretne promjene koje imaju povoljan učinak na lokalnu zajednicu.

Pri donošenju odluka o sponzorstvima i donacijama prednost imaju projekti u čijem su centru:

  • razvoj i obrazovanje mladih
  • dobrobit lokalne zajednice, tj. aktivnosti kojima se promoviše zdrav život
  • zaštita okoliša

Molimo Vas da imate na umu da naša kompanija nije pokrovitelj i ne daje donacije pojedincima. Sarađujemo, međutim, s velikim brojem organizacija koje pomažu široj zajednici i na raspolaganju su pojedincima.

Molba za donaciju ili pokroviteljstvo neće biti odobrena iz jednog od sljedećih razloga:

  • ako kompanija ne može prihvatiti donaciju ili pokroviteljstvo unutar budžetom predviđenih aktivnosti ulaganja u zajednicu u kalendarskoj godini,
  • ako molba za donaciju ili pokroviteljstvo projekta, inicijative ili događaja za koji se traži podrška nije u skladu s Coca-Colinim svjetskim smjernicama o tom obliku pomoći,
  • ako molba nije poslana najmanje trideset kalendarskih dana prije održavanja događaja za koji se zahtijeva donacija ili pokroviteljstvo.

Zahvaljujemo na javljanju i želimo Vam uspjeh.

Odjel za komunikacije i odnose s javnošću
Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo

POTREBAN FORMULAR ISPOD!!!!!!!!!!!!