14,000

kupaca

4

distributivna centra

Zašto sarađivati s Coca-Colom HBC B-H Sarajevo?

Pod pojmom integriteta naših proizvoda smatra se da u svakom trenutku možemo ponuditi proizvod najvećeg kvaliteta i odgovoriti na potrebe kupaca i potrošača. Njihovo povjerenje u naše proizvode rezultat je stalnih ulaganja u sigurnost proizvoda i njihov kvalitet.

 

NAŠ POGLED U BUDUĆNOST

Naš pogled u budućnost odnosi se na našu dugoročnu poslovnu strategiju kojoj je cilj da budemo u mogućnosti još brže zadovoljiti potrošače čiji se ukusi i potrebe neprekidno mijenjaju.